Eventos forestais

Información xeral

Neste apartado atopará información sobre eventos, congresos, seminarios, actos e demais información de interese en materia de axenda forestal dentro do contexto internacional. Quérese ofrecer un servizo ás asociacións e entidades que compoñen o sector forestal de Galicia, e de forma xeral, á sociedade galega, á fin de que coñeza os temas e noticias de interese forestal que estanse a desenvolver no mundo e particularmente en Europa.

Boletín

A subscrición ao servizo de avisos é unha ferramenta para recibir de forma automática as novidades en materia de eventos, congresos, seminarios, actos e demais información de interese en materia de axenda forestal dentro do contexto internacional

Eventos forestais 2022

BIOKET 2022

Data de celebración: 15/03/2022 a 17/03/2022
Lugar de celebración: Lille, Francia
Organiza: IAR French Bioeconomy Cluster
Descripción:

O evento tratará temas como o pretratamento de biomasa avanzado e innovador; tecnoloxías de conversión e funcionalización de biomasa; extracción, separación e purificación de biomasa; modelización de procesos e métodos e ferramentas analíticos; deseño de  bioprocesos ou fermentación avanzada.

Máis información aquí.

Software for planning forest management

Data de celebración: 17/02/2022
Lugar de celebración: online.
Organiza: EFI Bioregions & ROSEWOOD 4.0
Descripción:

O evento permite poñerse en contacto cos innovadores e creadores de software para planificación forestal e coñecer como pode axudar á xestión forestal, ou buscar posibles colaboracións.

Máis información aquí.

Sustainable Products Initiative - What role for fibre-based packaging?

Data de celebración: 03/02/2022
Lugar de celebración: online.
Organiza: Wood Be Better - Federación de Industrias Forestais Suecas (Skogsindustrierna)
Descripción:

En 2022 a Comisión Europea presentará a súa Iniciativa de produtos sostibles que inclúe principios e parámetros para definir a sustentabilidade do produto, por exemplo, durabilidade, reutilización, mellorabilidade, reparabilidade e contido reciclado. Tamén se espera unha proposta lexislativa para fundamentar as declaracións ecolóxicas, así como unha Directiva revisada sobre envases e residuos de envases. O evento tratará cuestións relacionadas cos envases de fibras, como os principios e parámetros de sustentabilidade a utilizar, como conseguir que os produtos en base a fibras, dun só uso, contribúan a unha economía circular, entre outros.

Máis información aquí.

Mesa Redonda sobre la Taxonomía Europea 2022

Data de celebración: 03/02/2022
Lugar de celebración: híbrido
Organiza: NWorld Advisory, Tech & Operations
Descripción:

O Regulamento da  Taxonomía, Regulamento 2020/852 de xuño de 2020, e os seus consecuentes e próximos desenvolvementos normativos en forma de Regulamentos Delegados, conforman o eixo fundamental para a transición cara á neutralidade de carbono ao establecer un marco común e único do que é medioambientalmente sostible, co fin último de  redireccionar os fluxos de capital cara a investimentos sostibles e que modifica o resto de regulación europea.

O evento é unha mesa redonda coa Confederación Española de Organizacións Empresariais CEOE sobre o impacto da Taxonomía Europea da man de importantes figuras do sector financeiro, industrial e ambiental.

Máis información aquí.

Lignofuels 2022

Data de celebración: 02/02/2022 a 03/02/2022
Lugar de celebración: Helsinki, Finlandia
Organiza: Active Communications International
Descripción:

A edición 2022 da conferencia reunirá unha vez máis ás partes interesadas clave en combustibles leñosos e biocombustibles e materiais avanzados para discutir e escoitar os últimos estudos de casos da industria, incluídos executivos de desenvolvemento técnico, estratéxico e comercial de produtores de biocombustibles de primeira e avanzada xeración,  refinadores de petróleo, Provedores de tecnoloxía de procesos,  desenvolvedores de encimas, empresas de enxeñería e agronegocios, así como financeiros, investidores, políticos e reguladores, industrias automotriz e de aviación, consultores, comerciantes e empresas químicas.

Máis información aquí.

Páxinas

Eventos forestais 2021

Aerial inspection and remote sensing services for forest management

Data de celebración: 22/11/2021
Lugar de celebración: en liña
Organiza: Rede Bioregions
Descripción:

O evento pon en contacto aos innovadores con socios potenciais e usuarios finais para acelerar a innovación e crear novos participados. Enmárcase dentro dunha serie de talleres que serven de inspiración e exploración de novas solucións cara a unha bioeconomía circular forestal sostible na rexión.

Máis información aquí.

BioMonitor SME and Industry exchange

Data de celebración: 18/11/2021
Lugar de celebración: en liña
Organiza: Proxecto BioMonitor
Descripción:

O evento interactivo centrarase na contribución das PEMES e industrias cara á bioeconomía. Discutiranse os beneficios de mellorar e reestruturar os marcos de datos e modelización relacionados coa bioeconomía. Compartiranse experiencias de informes de datos de bioproductos (NOVA, TNO e Imperial College London). Falarase de codificación e información de produtos biobaseados e sobre as novas directrices e políticas que afectan á importación e exportación de bioprodutos.

Máis información aquí.

Webinar on strenghening EU strategic autonomy and resilience through innovation procurement

Data de celebración: 16/11/2021
Organiza:
Descripción:

A pandemia da COVID-19 e os prezos en aumento da enerxía recalcan a necesidade de Europa de aumentar a súa resiliencia para afrontar as interrupcións na cadea de subministro e traballar na súa autonomía estratéxica reducindo a dependencia de tecnoloxías estratéxicas de solucións de fora de Europa. Este taller proporcionará ideas sobre como a compra innovadora pode fortalecer a autonomía estratéxica e a resiliencia de Europa. Amosaranse iniciativas políticas vixentes, posibilidades legais e experiencia de varios casos de estudio.

Máis información aquí.

Exploring the importance of cultural forest ecosystem services (FES) in an international perspective: European ‒Japanese Online Sophia Symposium

Data de celebración: 15/11/2021
Organiza:
Descripción:

Recentemente, houbo un aumento da demanda de diversos servizos ecosistémicos forestais culturais como saúde, recuperación, turismo, actividades de ocio e outros.

Especialmente a pandemia global mostrou que os bosques peri-urbanos proporcionan unha función vital de apoio á saúde humana. Tomando isto en consideración, o foco do simposio pousará na importancia dos FES culturais como unha nova posibilidade de innovación empresarial. Tamén se discutirá sobre a contribución desas innovacións aos ODSs.

Sesión 1: Oferta, demanda e política de servizos ecosistémicos culturais

Key Note: Servizos ecosistémicos culturais en Europa, a cargo de Prof. Tobias Plieninger, Universidade de Kassel e Gotinga.

Sesión 2: Novas oportunidades de negocio e casos de estudio

Key Note: Retos no márketing e pago por servizos ecosistémicos culturais en Europa, a cargo de Prof. Davide Pettenella, TESAF, University of Padua.

Máis información aquí.

Resultados da COP26 por Fernando Valladares

Data de celebración: 15/11/2021
Lugar de celebración: en liña
Organiza: Teachers for future Spain
Descripción:

Fernando Valladares axudará a entender as repercusións dos acordos que se alcanzaron na COP26.

Máis información aquí. A gravación estará dispoñible en Youtube

Páxinas

Áreas temáticas relacionadas