Xornadas e talleres do Plan de Transferencia Tecnolóxica 2019

A importancia do sector agrario en Galicia, así como a evolución e especialización da agricultura e a silvicultura debido fundamentalmente aos cambios económicos, tecnolóxicos e ambientais, esixen un nivel axeitado de información e formación no sector técnico e económico. Esta información e formación estará destinada á sensibilización en materia de calidade dos produtos, xestión sustentable dos recursos naturais, xestión técnica-económica, protección do medio e conservación da paisaxe.

Xornadas 2019

Talleres 2019

Xornadas - histórico

A mecanización sostible do viñedo

PRAZAS ESGOTADAS
Data de celebración: 31/10/2018
Lugar de celebración: Parador Castelo de Monterrei. Castelo de Monterrei s/n - Monterrei (Ourense)
Organiza: EVEGA

VII Xornada Técnica Monográfica do sector ovino-caprino en Galicia

Data de celebración: 25/10/2018
Lugar de celebración: Instituto de Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural (IBADER). Campus Universitario Lugo (Lugo)
Organiza: Centro de Investigacións Agrarias Mabegondo

Presente e futuro do cultivo da oliveira en Galicia

Data de celebración: 18/10/2018
Lugar de celebración: Edificio Administrativo da Xunta de Galicia – Pontevedra
Organiza:

Xestión do monte veciñal

Data de celebración: 04/10/2018 a 06/10/2018
Lugar de celebración: Escola Taller da Lama
Estrada da Fraga, s/n (36830), A Lama – Pontevedra
Organiza: Distrito Forestal XIX (Caldas – O Salnés)

Maceiras en agricultura ecolóxica. Confusión sexual

Data de celebración: 01/10/2018 a 02/10/2018
Lugar de celebración: Concello de Abegondo (Casa do Concello). San Marcos – Abegondo (A Coruña)
Organiza: Oficina Agraria Comarcal de Cambre

Páxinas

Talleres - histórico

Áreas temáticas relacionadas