Xornadas e talleres do Plan de Transferencia Tecnolóxica 2019

A importancia do sector agrario en Galicia, así como a evolución e especialización da agricultura e a silvicultura debido fundamentalmente aos cambios económicos, tecnolóxicos e ambientais, esixen un nivel axeitado de información e formación no sector técnico e económico. Esta información e formación estará destinada á sensibilización en materia de calidade dos produtos, xestión sustentable dos recursos naturais, xestión técnica-económica, protección do medio e conservación da paisaxe.

Xornadas 2019

Talleres 2019

Xornadas - histórico

As posibilidades da transformación de produtos lácteos

Data de celebración: 05/11/2018 a 07/11/2018
Lugar de celebración: Día 5 - Aula de Produtos Lácteos e Tecnoloxías Alimentarias (USC) – Rúa Montirón 150 - Lugo
Día 7 - Viaxe a Zamora
Organiza: Oficina Agraria Comarcal de Lugo

As cortas de mellora como unha ferramenta necesaria na xestión forestal sustentable

Data de celebración: 02/11/2018 a 03/11/2018
Organiza: CFEA de Lourizán

A mecanización sostible do viñedo

PRAZAS ESGOTADAS
Data de celebración: 31/10/2018
Lugar de celebración: Parador Castelo de Monterrei. Castelo de Monterrei s/n - Monterrei (Ourense)
Organiza: EVEGA

VII Xornada Técnica Monográfica do sector ovino-caprino en Galicia

Data de celebración: 25/10/2018
Lugar de celebración: Instituto de Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural (IBADER). Campus Universitario Lugo (Lugo)
Organiza: Centro de Investigacións Agrarias Mabegondo

Presente e futuro do cultivo da oliveira en Galicia

Data de celebración: 18/10/2018
Lugar de celebración: Edificio Administrativo da Xunta de Galicia – Pontevedra
Organiza:

Páxinas

Talleres - histórico

Áreas temáticas relacionadas