Probas físicas e de agudeza visual

Resultados das probas físicas e de agudeza visual do persoal admitido nas listas de contratación temporal adicado ás tarefas de prevención e extinción de incendios forestais.

NOTA: Coa maior brevidade posible, os resultados das probas físicas e de agudeza visual aplicaranse ás correspondentes listas de contratación reguladas polo Decreto 37/2006, do 2 de marzo. 

Resultados das probas físicas (03/07/2019)

Resultados das probas físicas (10/07/2019)

Instruccións para a incorporación das 137 brigadas de persoal laboral fixo descontinuo (12/07/2019)

Lexislación aplicable

  • DECRETO 37/2006, do 2 de marzo, polo que se regula o nomeamento de persoal interino para o desempeño con carácter transitorio de prazas reservadas a funcionarios e a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galicia (DOG DOG Núm. 48 de 9 de marzo de 2006)

Áreas temáticas relacionadas