Probas físicas e de agudeza visual

icono cargando

Cargando...

Resultados das probas físicas e de agudeza visual do persoal admitido nas listas de contratación temporal adicado ás tarefas de prevención e extinción de incendios forestais.

NOTA: Coa maior brevidade posible, os resultados das probas físicas e de agudeza visual aplicaranse ás correspondentes listas de contratación reguladas polo Decreto 37/2006, do 2 de marzo. 

Buscador

Introduce o teu NIF para ver os resultados.

Nota: NP=Non presentado

Lexislación aplicable

  • DECRETO 37/2006, do 2 de marzo, polo que se regula o nomeamento de persoal interino para o desempeño con carácter transitorio de prazas reservadas a funcionarios e a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galicia (DOG DOG Núm. 48 de 9 de marzo de 2006)

Áreas temáticas relacionadas