Visor de aproveitamentos forestais

Esta ferramenta web permite consultar os espazos suxeitos a algún réxime de protección ou afectados por algunha lexislación de protección do dominio público. A información que se amosa é conforme aos datos subministrados polos distintos órganos competentes, e facilítase de forma que permita aos operadores económicos unha planificación na xestión forestal respectuosa cos devanditos espazos, co carácter de ferramenta corporativa de acceso fiable ás afeccións que nela constan.

Visor de aproveitamentos forestais
É unha ferramenta web para a consulta dos espazos suxeitos a protección.

Acceder a Visor de aproveitamentos forestais

Áreas temáticas relacionadas