Oficina Virtual de Gandaría (OAV)

Os trámites de OAV deixarán de estar dispoñibles a partir do 21/06/20 ás 17:00, e deberán realizarse na nova páxina OVGAN a partires do 22/06/20 ás 8:00.

A Oficina Virtual de Gandaría é unha ventanilla de atención ao público en Internet. Ofrece servizos orientados aos cidadáns tanto para consultar datos como para realizar trámites administrativos.

Para acceder a estos servizos é preciso introducir o NIF/CIF xunto co contrasinal (PIN). No caso de solicitar o contrasinal (PIN) por primeira vez, debe dirixirse persoalmente a unha Oficina Agraria Comarcal (OAC). O persoal da OAC, despois de comprobar axeitadamente a túa identidade (mediante DNI ou documento similar), procederá ao rexistro dos seus datos. En caso de perda do contrasinal (PIN), pode solicitar a renovación nas Oficinas Agrarias Comarcais.

Os servizos da oficina virtual de Gandaría tamén están dispoñibles telefónicamente chamando ao número 012. Neste caso o operador do 012 pediralle unha parte do PIN para confirmar a súa identidade.

OAV
É unha ferramenta web cos servizos da Oficina virtual de Gandaría.

Acceder a OAV

Consultas

 • Explotacións
 • Censo
 • Reses
 • Movementos
 • Trámites realizados
 • Entidades identificadoras habilitadas

 

Trámites

 • Cambio Datos Persoais
 • Autorizar ou revogar Entidade Identificadora
 • Alta por nacemento
 • Duplicados de crotais
 • Declaración de Movementos
 • Declaración de censo
 • Solicitude de guia
 • Eguias
 • Libro de Rexistro
 • Solicitude de autoguía

 

Outros servizos relacionados

 • ENERLACTEO é unha ferramenta informática de cálculo e proposta de melloras enerxéticas para explotacións leiteiras e ovinas, que ten como obxectivo proporcionar aos gandeiros información sobre os seus consumos enerxéticos e como reducilos

 

Áreas temáticas relacionadas