Pruebas físicas y de agudeza visual

Convocatoria de probas físicas e de agudeza visual para os integrantes das listas reguladas polo Decreto 37/2006, do 2 de marzo, correspondentes a determinadas categorías/escalas do servizo de prevención de incendios forestais.

O 26/02/2024 sae publicado no DOG Resolución do 23 de febreiro de 2024, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería do Medio Rural, pola que se convoca a realización das probas físicas e de agudeza visual aos integrantes das listas reguladas polo Decreto 37/2006, do 2 de marzo, correspondentes a determinadas categorías/escalas do servizo de prevención de incendios forestais. De acordo con isto:

 • Pack Test:

Listado de convocados para as probas.

Será un requisito indispensable superar esta proba para as prazas que teñan establecido en RPTcomo requisito indispensable a proba física Pack Test. Esta consiste:

 1. Peso que levan na mochila: 20 Kg
 2. Tempo máximo para realizar a proba 45 minutos
 3. Distancia a percorrer 4800 metros que equivale a 12 voltas
 4. A proba consiste en camiñar e segundo o disposto na convocatoria desta proba “Non está permitido correr durante a realización da proba, sendo este motivo de exclusión na mesma”
 • Persoas convocadas ás probas Pack Test por cambio de ámbito nas listas de contratación:

Listado de convocados para as probas.

As probas Pack Test terán lugar en:

 1. Lugar: Estadio Municipal Vero Boquete
 2. Enderezo: Avda. de Fernando de Casas Novoa, 20 - San Lazaro - 15703 - Santiago de Compostela (A Coruña)
 • Field test:

Listado de convocados para as probas.

 1. Peso que levan na mochila: 11 Kg
 2. Tempo máximo para realizar a proba 30 minutos
 3. Distancia a percorrer 3200 metros que equivale a 8 voltas
 4. A proba consiste en camiñar e segundo o disposto na convocatoria desta proba “Non está permitido correr durante a realización da proba, sendo este motivo de exclusión na mesma”
 • Proba visual:

Listado de convocados para as probas.

Criterio de non apto/a: Se se cumpre polo menos un dos seguintes:

 1. En visión cercana ou lexana os valores de OD, OI e BIN son todos menores de 6
 2. Se OD e/o OI presentan visión nula (nula=0)
 • Persoas que superaron a proba física Pack Test e que están exentos de facer a proba física Field Test dos días 18, 19, 20, 21 e 22 de marzo:

Listado de exentos.

Criterio de non apto/a: Se se cumpre polo menos un dos seguintes:

AVISO:  Non se permitirán cambios de quendas dos participantes nas proba Field Test dos días 18, 19, 20, 21 e 22 de marzo.


Listado de exentos de presentar certificado médico por estar xa presentado para o proceso selectivo actual

Resultado das persoas presentadas a proba de Agudeza Visual os días 06 e 07 de marzo

Listado de persoas aptas para probas físicas Field test

Legislación aplicable

 • RESOLUCIÓN do 23 de febreiro de 2024, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería do Medio Rural, pola que se convoca a realización das probas físicas e de agudeza visual aos integrantes das listas reguladas polo Decreto 37/2006, do 2 de marzo, correspondentes a determinadas categorías/escalas do Servizo de Prevención de Incendios Forestais

Áreas temáticas relacionadas