Ferias agroalimentarias

Feiras 2020

A Consellería do Medio Rural ofrece ás empresas galegas do sector agroalimentario a posibilidade de participar en distintas feiras agrarias e alimentarias como empresa coexpositora nos stands institucionais da Consellería do Medio Rural, cun espazo expositivo individual, amparado pola marca “Galicia”.

A mellora da comercialización e a promoción do consumo dos produtos galegos, nomeadamente aqueles que están amparados por unha denominación de calidade, é un dos obxectivos estratéxicos da Consellería do Medio Rural para conseguir o desenvolvemento do noso sector agrario.

No marco das accións promocionais, considérase fundamental a participación en certames feirais, tanto de carácter nacional como internacional, co fin de dar a coñecer e mellorar a comercialización das distintas producións agrarias galegas, sobre todo as amparadas por algún indicativo de calidade. Crearanse espazos expositivos que permitan promocionar e establecer acordos comerciais entre as empresas coexpositoras e os maioristas e distribuidores, así como a ampliación de mercados.

Enmarcadas no plan anual de feiras está prevista a asistencia desta consellería a distintas feiras no territorio nacional. No cadro seguinte detállanse as feiras para as que está aberta a participación.

Feira Lugar Datas Web
Fruit Attraction Ifema, Madrid 20 - 22 outubro 2020 https://www.ifema.es/fruit-attraction
Iberflora Valencia 6 - 8 outubro 2020 https://iberflora.feriavalencia.com/

O espazo individual que se lle ofrece inclúe os elementos necesarios (mobiliario, equipamento...) para os labores de exposición e comercialización do seu produto.

Todos os espazos individuais estarán agrupados baixo o nome común de Galicia.

Como participar

1.- Enviar a solicitude de inscrición correspondente á feira na que se queira participar debidamente cuberta ao enderezo electrónico: feiras.medio-rural@xunta.gal

O envío da solicitude de inscrición non garante a participación da empresa no posto.

2.- Unha vez axustadas as solicitudes de inscrición ao número de prazas dispoñibles en cada feira, se súa empresa é seleccionada avisaráselle a través do seu correo electrónico e os seus datos serán remitidos á organización feiral.

3.- No caso de ser seleccionado, remitiráselle a factura co importe correspondente segundo o cadro, que deberá ser aboado na data indicada na factura, e, en todo caso, antes da celebración da feira.

Feira Solicitude Aportación do expositor Data límite para enviar a solicitude
Fruit Attraction Solicitude de inscrición 1700 € + 21% IVE 17 xullo 2020
Iberflora Solicitude de inscrición 400 € + 900 € / módulo de 16 m2 + 21% IVE 17 xullo 2020

 

Áreas temáticas relacionadas