Feiras agroalimentarias

Feiras 2020

A Consellería do Medio Rural ofrece ás empresas galegas do sector agroalimentario a posibilidade de participar en distintas feiras agrarias e alimentarias como empresa coexpositora nos stands institucionais da Consellería do Medio Rural, cun espazo expositivo individual, amparado pola marca “Galicia”.

A mellora da comercialización e a promoción do consumo dos produtos galegos, nomeadamente aqueles que están amparados por unha denominación de calidade, é un dos obxectivos estratéxicos da Consellería do Medio Rural para conseguir o desenvolvemento do noso sector agrario.

No marco das accións promocionais, considérase fundamental a participación en certames feirais, tanto de carácter nacional como internacional, co fin de dar a coñecer e mellorar a comercialización das distintas producións agrarias galegas, sobre todo as amparadas por algún indicativo de calidade. Crearanse espazos expositivos que permitan promocionar e establecer acordos comerciais entre as empresas coexpositoras e os maioristas e distribuidores, así como a ampliación de mercados.

Enmarcadas no plan anual de feiras está prevista a asistencia desta consellería a distintas feiras no territorio nacional. No cadro seguinte detállanse as correspondentes ao primeiro cuatrimestre do ano 2020, con posibilidade de incluír posteriormente algunha máis non contempladas inicialmente, ou de ser o caso, renunciar á asistencia a algunha das relacionadas:

Feira Lugar Datas Web
BWW Recinto Montjuic, Barcelona 3 - 5 febreiro 2020 https://www.barcelonawineweek.com/
Xantar Expourense, Ourense 5 - 9 febreiro 2020 https://xantar.org/
Salón Gourmets IFEMA, Madrid 30 marzo – 2 abril https://www.gourmets.net/salon-gourmets
Alimentaria Recinto Gran Vía, Barcelona 20 – 23 abril https://www.alimentaria.com

O espazo individual que se lle ofrece inclúe os elementos necesarios (mobiliario, equipamento...) para os labores de exposición e comercialización do seu produto así como para a atención de visitas e intercambios comerciais e terá unha superficie que poderá oscilar entre 6 e 9 m2.

No caso de Barcelona Wine Week, as características do stand e os servicios ofrecidos son os indicados no documento BWW que se xunta en pdf.

No caso de ter necesidades específicas como expositores de refrixeración de produto ou outros servizos (suministro e reposición de copas...), os custos adicionais serán asumidos polo expositor. Estas necesidades deberán comunicarse coa suficiente antelación para facilitar a súa xestión.

Todos os espazos individuais estarán agrupados baixo o nome común de Galicia.

*Barcelona Wine Week: No caso de asociacións ou grupos empresariais legalmente constituídos, que teñan viños galegos amparados por varias denominacións de orixe, teñen a posibilidade de participar nos postos denominados PACK LANDS 14 m2 (3.863 euros +10% IVA) ou PACK LANDS 21 m2: (5.625 euros +10% IVA)

Como participar

1.- Enviar a solicitude de inscrición correspondente á feira na que se queira participar debidamente cuberta ao enderezo electrónico: feiras.medio-rural@xunta.gal

O envío da solicitude de inscrición non garante a participación da empresa no posto.

2.- Unha vez axustadas as solicitudes de inscrición ao número de prazas dispoñibles en cada feira, se súa empresa é seleccionada avisaráselle a través do seu correo electrónico e os seus datos serán remitidos á organización feiral.

3.- No caso de ser seleccionado, remitiráselle a factura co importe correspondente segundo o cadro, que deberá ser aboado na data indicada na factura, e, en todo caso, antes da celebración da feira.

 

Áreas temáticas relacionadas