Concentracións parcelarias - procesos

Cargando...

O procedemento de concentración parcelaria comprende as seguintes fases:

 • Iniciación
 • Estudo de viabilidade co correspondente estudo de impacto ambiental e co plan de desenvolvemento da zona a concentrar
 • Decreto de concentración
 • Bases provisionais
 • Bases definitivas
 • Proxecto de concentración
 • Acordo de concentración parcelaria
 • Acta de reorganización da propiedade

O procedemento de reestruturación parcelaria comprende as seguintes fases:

 • Estudo Previo de Iniciación
 • Decreto
 • Bases de reestruturación parcelaria
 • Acordo de reestruturación parcelaria
 • Acta de reorganización da propiedade

Visor
É unha ferramenta web para consultar concentracións e reestruturacións parcelarias.

Acceder ao Visor

Buscador

Procesos
Consulta dos procesos de concentración - reestruturación parcelaria
Publicacións
Consulta das publicacións
Impacto Ambiental
Consulta das declaracións de impacto ambiental
Consultas Públicas
Consulta de iniciativas de novas reestructuracións parcelarias

Consulta os datos dos procesos de concentración parcelaria por municipios

Consulta os datos das publicacións por provincias

Consulta os datos das declaracións de impacto ambiental por provincias e concellos

Consulta das consultas públicas por provincias e concellos

Procedementos asociados

 • MR101A - Solicitude de concentración parcelaria

Lexislación aplicable

Autonómica

 

Estatal

Máis información

 • MR101C - Reestruturación parcelaria de carácter público polo concello
 • MR101D - Reestruturación parcelaria de carácter público por cando menos o 70 % das persoas titulares das explotacións agrarias inscritas e con actividade na zona
 • MR101E - Reestruturación parcelaria de predios con vocación agraria, polas persoas particulares
 • ANEXO - Datos de terceiras persoas interesadas titulares de explotacións agrarias inscritas e con actividade na zona ou persoas propietarias de terreos na zona
   

Áreas temáticas relacionadas