Concentracións parcelarias - procesos

icono cargando

Cargando...

O procedemento de concentración parcelaria comprende as seguintes fases:

 • Iniciación
 • Estudo de viabilidade co correspondente estudo de impacto ambiental e co plan de desenvolvemento da zona a concentrar
 • Decreto de concentración
 • Bases provisionais
 • Bases definitivas
 • Proxecto de concentración
 • Acordo de concentración parcelaria
 • Acta de reorganización da propiedade

O procedemento de reestruturación parcelaria comprende as seguintes fases:

 • Estudo Previo de Iniciación
 • Decreto
 • Bases de reestruturación parcelaria
 • Acordo de reestruturación parcelaria
 • Acta de reorganización da propiedade

Visor
É unha ferramenta web para consultar concentracións e reestruturacións parcelarias.

Acceder ao Visor

Buscador

Consulta os datos dos procesos de concentración parcelaria por municipios

Procedementos asociados

 • MR101A - Solicitude de concentración parcelaria

Lexislación aplicable

Autonómica

 

Estatal

Máis información

 • MR101C - Reestruturación parcelaria de carácter público polo concello
 • MR101D - Reestruturación parcelaria de carácter público por cando menos o 70 % das persoas titulares das explotacións agrarias inscritas e con actividade na zona
 • MR101E - Reestruturación parcelaria de predios con vocación agraria, polas persoas particulares
 • ANEXO - Datos de terceiras persoas interesadas titulares de explotacións agrarias inscritas e con actividade na zona ou persoas propietarias de terreos na zona
   

Áreas temáticas relacionadas