Axudas da política agrícola comunitaria (PAC)

Entre os obxectivos da actual política agrícola comunitaria (PAC) atópanse os seguintes:

  • Garantir o abastecemento de alimentos á poboación europea, a prezos axeitados
  • Garantir uns ingresos xustos aos agricultores e o benestar na sociedade rural
  • Aumentar a competitividade dos produtos agrícolas comunitarios no mercado interior e mundial
  • Mellorar a seguridade alimentaria coa mellora das condiciones sanitarias dos animais e do seu benestar
  • Asegurar a protección do medio ambiente

 

O FOGGA é o organismo pagador dos fondos europeos agrícolas en Galicia: Fondo Europeo Agrícola de Garantía (Feaga) e o Fondo Europeo Agrícola para o Desenvolmento Rural (Feader).

Toda a información sobre a campaña de Axudas da PAC na páxina web do FOGGA:

https://fogga.xunta.gal/

Áreas temáticas relacionadas