Sinistros agrícolas

No caso de sinistro nunha parcela agrícola existen dos formas de tramitación:


1. Tramitación xeral de avisos de sinistros.

Débese presentar por escrito -unha única vez e indicando só as parcelas afectadas-, na oficina de peritación da delegación Noroeste, empregando o correo ou ben en man, limitando na medida do posible o uso do fax.


2. Tramitación por transmisión telefónica de avisos de sinistros (recomendada).

En calquera entidade, axente, tomador, oficina comercial autorizada polo departamento de explotación de Agroseguro, pódese proceder á elaboración dun ficheiro electrónico cos datos do sinistro que logo se transmitirá por vía telefónica, axilizando a súa tramitación.

Que facer en caso de sinistro agrícola?

Áreas temáticas relacionadas