Publicacións electrónicas periódicas

Avisos de sanidade forestal

Avisos de Sanidade Forestal

Os avisos de sanidade forestal son unha ferramenta para dar a coñecer as distintas novidades en materia de sanidade e vitalidade forestal, novidades que poden ir desde anuncios e recomendacións xerais á comunicación de problemas sanitarios.

Notificacións de Actuacións

As notificacións informan das distintas actuacións realizadas pola Dirección Xeral de Planificación e Ordenación Forestal en materia de saúde e vitalidade do monte.

Rede de avisos agrícolas

A Consellería do Medio Rural dispón dunha rede de estacións meteorolóxicas distribuídas por toda Galicia que permiten coñecer en tempo real unha serie de parámetros, tales como a temperatura do ar, a humidade relativa, as horas de luz, etc de gran importancia para a agricultura.

 

Ver avisos

Avisos fitosanitarios

Boletín
Os avisos fitosanitarios da Consellería de Medio Rural son unha boa ferramenta para a adaptación á nova lexislación sobre o emprego sostible dos produtos fitosanitarios e a aplicación dunha estratexia de xestión integrada de pragas nas que o emprego dos fitosanitarios debe facerse só cando sexa necesario e non existan outros medios alternativos de loita e cando as pragas superen uns determinados limiares de intervención.


Ver boletín

Subscrición
Recoméndase á subscrición por correo electrónico ao servizo de avisos fitosanitarios o que lle permitirá recibir semanalmente os avisos das pragas dos cultivos do seu interese, así como os datos agrometeorolóxicos da estación máis cercana a súa explotación e a previsión meteorolóxica para a vindeira semana do seu concello.
 
 

Acceso á subscrición