Control leiteiro

O Control leiteiro é unha das ferramentas básicas do Programa de Mellora Gandeira de Galicia. Rexistra obxectiva e sistematicamente a produción e a calidade do leite das femias de raza frisona das explotacións galegas que colaboran co Programa, co fin de estimar o valor xenético da poboación.

Para formar parte deste rexistro, unha explotación leiteira debe cumprir os seguintes requisitos:

 • Ter un mínimo de 17 femias rexistradas no Libro Xenealóxico da Raza Frisona.
 • En canto á conformación, para que unha vaca poida ser incluída no Libro ten que cumprir cos requisitos raciais da raza Frisona.
 • Cumprir coa normativa da Campaña de Saneamento Gandeiro.
 • Proporcionar aos controladores todos os datos das incidencias de carácter reprodutivo que se produzan na súa explotación.

 

O control leiteiro recolle de cada vaca os datos que seguen:

 • Produción: kg de leite.
 • Calidade: porcentaxe de graxa, porcentaxe de proteína, reconto de células somáticas (RCS).
 • Reprodución: inseminacións (data e touro), partos (data, número, tipo e facilidade).
 • Xenealoxía: data de nacemento, pai e nai.

 

Os datos anteriores serven para calcular:

 • Medias de produción e calidade do leite das explotacións.
 • Índices reprodutivos.
 • A avaliación xenética das femias e dos sementais utilizados para a mellora xenética a través da reprodución (índices de vaca e proba de touros).
 • O apoio ao manexo técnico e económico da explotación.

CEGCOL
É unha das ferramentas básicas do Programa de Mellora Gandeira de Galicia.


Acceder a CEGCOL

Áreas temáticas relacionadas