Rexistro de Entidades Identificadoras de gando bovino, ovino e cabrún

Cargando...

Este rexistro contén todas as Entidades Identificadoras habilitadas para prestar os servizos de identificación do gando bovino, ovino e cabrún.

Entre as funcións das Entidades Identificadoras atópanse:

  • Custodiar os dispositivos oficiais de identificación
  • Identificar os animais cun dispositivo de identificación.
  • Levar un rexistro cos datos dos animais identificados.
  • Comunicar os nacementos e movementos (entradas e saídas) de gando, por petición do titular da explotación á que presten os seus servizos, a través da Oficina Virtual de Gandaría (OVGAN).

Buscador

Consulta os datos das entidades identificadoras

Áreas temáticas relacionadas