Rexistro de embotelladores

Cargando...

O Rexistro de embotelladores é un rexistro oficial no que deben estar inscritas todas as empresas que envasan ou embotellan viños ou bebidas alcohólicas en Galicia. O número de Rexistro debe figurar nas etiquetas dos produtos comercializados. 

Buscador

Consulta os datos por tipo, palabras no nome ou nº de rexistro

Procedementos asociados

  • MR360D - Inscrición no rexistro de embotelladores

Lexislación aplicable

  • DECRETO 158/2011, do 21 de xullo, polo que se ditan normas de aplicación sobre os documentos que acompañan o transporte de produtos vitivinícolas, os rexistros e as declaracións de determinadas prácticas no sector vitivinícola na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG Núm. 148, do 3 de agosto de 2011)
     

Áreas temáticas relacionadas