Onde podo acudir?

Xefaturas Territoriais

Xefatura Territorial da Coruña

Rúa Vicente Ferrer, 2
15008 A Coruña

Tel.: 981 184 501
Fax: 981 184 651

Xefatura Territorial de Lugo

Ronda da Muralla, 70, baixo 1
27003 Lugo

Tel.: 982 294 528
Fax: 982 294 452

Xefatura Territorial de Ourense

Rúa Florentino López Cuevillas, 4-6, baixo
32003 Ourense

Tel.: 988 386 457
Fax: 988 386 566

Xefatura Territorial de Pontevedra

Avda. de Fernández Ladreda, 43 - 2º andar
36003 Pontevedra

Tel.: 986 805 429
Fax: 986 805 485

Non atopas o que precisas?
Aquí tes os enderezos, teléfonos e correos-e dos órganos de dirección da Consellería do Medio Rural


Acceso ao directorio

Oficinas Agrarias Comarcais (OACs)
Teñen como función principal prestar apoio técnico e administrativo, dentro do seu ámbito territorial, ás actuacións da Consellería en materia agrogandeira


Acceso ao mapa