Servizos web forestais

Un servizo web (SW) é un conxunto de protocolos e estándares que serven para intercambiar datos, achegando interoperabilidade entre aplicacións de software independentemente das súas propiedades ou das plataformas sobre as que se instalen.

Deste xeito, a principal vantaxe de utilizar servizos web é que son moi prácticos debido a que sendo independentes das aplicacións, posibilitan a comunicación entre elas dun xeito simple e estandarizado. Neste contexto a administración forestal está a levar unha liña progresiva de publicación de servizos web específicos.

Relación de servizos web publicados:

 1. Servizo web SOAP para a consulta dun expediente adxudicado coa ferramenta CORPU.
  Instrución técnica (IT). CORPU: servizoWebPublicoDetallesExpedienteSoap
 2. Servizo web REST para a consulta do estado dun expediente adxudicado coa ferramenta CORPU.
  Instrución técnica (IT). CORPU: servizoWebPublicoDetallesExpedienteRest
 3. Servizo web SOAP para a consulta das solicitudes/declaracións responsables de aproveitamento madeireiro en montes de xestión privada a través da ferramenta CORWEB.
  Instrución técnica (IT). CORWEB: servizoWebPublicoCortasSoap
 4. Servizo web REST para a consulta das solicitudes/declaracións responsables de aproveitamento madeireiro en montes de xestión privada a través da ferramenta CORWEB.
  Instrución técnica (IT). CORWEB: servizoWebPublicoCortasRest

Para calquera dúbida ou aclaración, pode dirixirse ao enderezo electrónico soporte-corweb@xuntal.gal.

Áreas temáticas relacionadas