Observatorio forestal

A Dirección xeral de Planificación e Ordenación Forestal dispón dunha serie histórica cos aproveitamento de madeira nos montes de xestión privada, esta información valiosa para entender a importancia do monte galego e en especial, para comprender as tendencias que se están a desenvolver e poder actuar en concordoncia con elas, precisa unha información continuada, dinámica e acaída.

En breve estarán dispoñibles os datos de solicitudes ou declaracións responsables de volume de madeira, territorializados por formación específica e número de expedientes.

Poxas públicas de madeira
Consulta as poxas vixentes categorizadas por provincia.

Acceder ás poxas

 

Áreas temáticas relacionadas