Aviso de sinistros de gando a Agroseguro

1. Aviso de sinistro de gando a través dos teléfonos de contacto:

 • seguros de bovinos- equinos
  • 91 02 20 200
  • 692 66 93 00
 • seguros resto de especies
  • 91 02 20 220
  • 692 669 444

Instrucións para comunicar un sinistro de gando

2. Aviso de sinistro de retirada a través da app Agroseguro RyD

3. No caso dos seguros de recollida de cadáveres de bovinos ou non bovinos solicítanse os seguintes datos:

 • Tipo de animal e se o animal está vivo ou morto.
 • NIF, nome, enderezo e teléfono do asegurado.
 • Número de póliza e liña de seguro.
 • Enderezo no que se encontra o animal.

Ademáis, no caso de tratarse dalgunha modalidade de seguro de explotación, poderían solicitarse datos adicionais, como:

 • Número de crotal (no caso de animais que estean identificados).
 • Data de nacemento e/ou morte do animal sinistrado.
 • Momento no que comezou a causa que o orixina
 • Breve descrición da causa do sinistro.

Nalgúns casos pode ser necesario manter o animal, ou os seus restos, 72 horas dende a súa notificación urxente para que o perito dispoña de tempo para a súa peritación ou para unha eventual necropsia.

Áreas temáticas relacionadas