Letra Q

Letra Q Multiespecie é un sistema de información en entorno web integrado por dous módulos informáticos: o módulo de trazabilidade e o módulo de calidade.  Esta ferramenta ten carácter estatal, apoiandose nun completo rexistro de todos os implicados no sector lácteo: administracións, operadores, transportistas, produtores e laboratorios.  Asegurar a trazabilidade do produto é a única forma de garantir a calidade contrastada e a diferenciación do leite producido en Galicia.

Procedementos asociados

  • MR520K - Rexistro de axentes aplicación Letra Q Multiespecie
  • MR520L - Rexistro de contedores aplicación Letra Q Multiespecie
  • MR520M - Rexistro de establecementos aplicación Letra Q Multiespecie
  • MR520N - Rexistro de responsables aplicación Letra Q Multiespecie

Máis información

Para calquera dúbida ou consulta dispón dos seguintes medios:

  • Enderezo electrónico letraq@xunta.gal
  • Teléfonos 012 / 981546184 / 981546271
  • A súa Oficina Agraria Comarcal

Áreas temáticas relacionadas