Eventos forestais

Información xeral

Neste apartado atopará información sobre eventos, congresos, seminarios, actos e demais información de interese en materia de axenda forestal dentro do contexto internacional. Quérese ofrecer un servizo ás asociacións e entidades que compoñen o sector forestal de Galicia, e de forma xeral, á sociedade galega, á fin de que coñeza os temas e noticias de interese forestal que estanse a desenvolver no mundo e particularmente en Europa.

Boletín

A subscrición ao servizo de avisos é unha ferramenta para recibir de forma automática as novidades en materia de eventos, congresos, seminarios, actos e demais información de interese en materia de axenda forestal dentro do contexto internacional

Eventos forestais 2022

6th European Agroforestry Conference EURAF2022

Data de celebración: 16/05/2022 a 20/05/2022
Lugar de celebración: Nuoro, Cerdeña.
Organiza: EURAF European Agroforestry Federation
Descripción:

O tema deste ano é a agroselvicultura para a transición do Pacto Verde. As paisaxes agroforestais son o noso patrimonio cultural. En EURAF2022 discutirase sobre iso e como a educación, a formación, a difusión e a promoción poden apoiar a agrosilvicultura cun enfoque en xénero e mocidade.

Máis información aquí.

EUBCE European Biomass Conference & Exhibition

Data de celebración: 09/05/2022 a 12/05/2022
Lugar de celebración: online
Organiza: ETA Florence Renewable Energies
Descripción:

EUBCE é a conferencia e exhibición de biomasa máis grande do mundo. Cada ano, EUBCE trata os últimos avances en biomasa, co obxectivo de acelerar a investigación e a aceptación do mercado en todo o mundo. Durante a conferencia, máis de 2000 expertos da ciencia e a industria comparten e discuten ideas, tecnoloxías, aplicacións e solucións innovadoras para o abastecemento, a produción e a utilidade da biomasa.
O programa científico está coordinado polo Centro Común de Investigación da Comisión Europea ( JRC).
Este ano, o evento complementarase coa eficacia do Circular Bio- based  Europe  Joint  Undertaking ( CBE  JU) para identificar a innovación, estimular o investimento e mobilizar o sector da industria de base biolóxica.

Máis información aquí.

XV Congreso Forestal Mundial · Construír un futuro verde, saudable e resiliente cos bosques

Data de celebración: 02/05/2022 a 06/05/2022
Lugar de celebración: Coex, Seúl, República de Corea.
Organiza: Servicio Forestal de Corea, República de Corea, Organización das Nacións Unidas para a Alimentación e a Agricultura (FAO)
Descripción:

O CFM 2021 brindará unha oportunidade única para que a comunidade forestal global examine o estado e o futuro dos bosques do mundo, particularmente no contexto da recuperación da pandemia do COVID-19, mentres que, ao mesmo tempo, se esforza por acadar os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS). O Congreso centrarase en definir o papel dos bosques na axenda de desenvolvemento global (Axenda 2030) e outros acordos importantes (Obxectivos Forestais Globais, Acordo de París, marco global de biodiversidade posterior ao 2020) e identificar medidas clave que deben implementarse mentres o sector forestal se adapta á nova realidade co obxectivo de axudar a “reconstruír mellor”. Os bosques deben formar unha parte integral das discusións e decisións que se tomarán sobre o desenvolvemento sostible, xa que isto determinará a saúde, o benestar e a estabilidade do planeta e os seus habitantes.

Máis información aquí.

Connecting Nature Impact Summit

Data de celebración: 28/04/2022 a 30/04/2022
Lugar de celebración: Genk, Bélgica
Organiza: Connecting Nature
Descripción:

Connecting  Nature  Impact  Summit centrarase no impacto que as solucións baseadas na natureza tiveron nas cidades e as persoas que viven nelas.

Máis información aquí.

International Forest Policy Meeting

Data de celebración: 27/04/2022 a 29/04/2022
Lugar de celebración: Bonn, Alemaña
Organiza:
Descripción:

Evento híbrido

A xuntanza internacional de política forestal (IFPM) é un evento bianual que reúne estudantes e doutorandos que traballan en asuntos relacionados coa política forestal. Está organizado pola Unidade de Gobernanza do EFI xunto coa Rede de Investigación de Política Forestal coordinada pola Universidade de Ciencias da Vida de Viena (BoKu). Esta edición céntrase nas interfaces política-ciencia e ciencia-comunicación.

Máis información aquí.

Páxinas

Eventos forestais 2021

Nordregio Forum 2021 (session 2): How to lead to a green transition

Data de celebración: 24/11/2021
Organiza:
Descripción:

O foro centrarase no desenvolvemento rexional verde e xusto. Os países nórdicos son considerados líderes globais na busca da neutralidade carbónica. O foro analizará o impacto que se observa a nivel local e rexional, e como poden liderar o renacemento do rural e unha transición verde e xusta.

Máis información aquí.

How the heck did I end up here?

Data de celebración: 24/11/2021
Lugar de celebración: en liña
Organiza: FOREST EUROPE
Descripción:

FOREST EUROPE emitirá unha nova serie de webinarios ‘Dende as raíces até a copa’ que versarán sobre temas chave a nivel pan-europeo. Este primeiro webinario terá lugar no marco da Semana Forestal Europea e explorará como afrontar retos e aproveitar novas oportunidades baseadas en historias exitosas de traballos verdes no sector forestal.

Máis información aquí.

EIP AGRI seminar Turning forest innovation into practice

Data de celebración: 24/11/2021 a 25/11/2021
Organiza:
Descripción:

O seminario centrarase principalmente nos aspectos sociais que xogan un papel na innovación forestal e como a innovación ten lugar. A finalidade principal do acontecemento é apoiar o fortalecemento do 'Sistema de Innovación e Coñecemento Forestal’ ('Forest Knowledge and Innovation Systems') a través to intercambio de coñecemento, contribuír á cooperación, educación, e asesoramento para apoiar a xestión forestal sostible, e desbloquear o potencial socio-económico e ambientar dos bosques para as zonas rurais en Europa. Os temas principais serán: (i) Adaptación e mitigación do cambio climático, (ii) bioeconomía circular, (iii) monitoraxe da xestión forestal, e (iv) biodiversidade, servizos ecosistémicos e multifuncionalidade incluíndo sistemas agroforestais.

Máis información aquí.

Non-wood forest products for people, nature and the green economy. Recommendations for policy priorities in Europe

Data de celebración: 23/11/2021
Lugar de celebración: en liña
Organiza: FAO e EFI
Descripción:

Neste evento lanzarase o Libro Blanco baseado nas leccións aprendidas no contexto mediterráneo. Falarase das contribucións dos produtos forestais non madeireiros ao desenvolvo socio-económico en Europa como apoio á transición a unha economía verde, cales son as accións chave para fomentar a contribución ao Pacto Verde, e que poden facer FAO e outras organizacións internacionais para promover o consumo e produción sustentable destes produtos.

Máis información aquí.

Aerial inspection and remote sensing services for forest management

Data de celebración: 22/11/2021
Lugar de celebración: en liña
Organiza: Rede Bioregions
Descripción:

O evento pon en contacto aos innovadores con socios potenciais e usuarios finais para acelerar a innovación e crear novos participados. Enmárcase dentro dunha serie de talleres que serven de inspiración e exploración de novas solucións cara a unha bioeconomía circular forestal sostible na rexión.

Máis información aquí.

Páxinas

Áreas temáticas relacionadas