Eventos forestais

Información xeral

Neste apartado atopará información sobre eventos, congresos, seminarios, actos e demais información de interese en materia de axenda forestal dentro do contexto internacional. Quérese ofrecer un servizo ás asociacións e entidades que compoñen o sector forestal de Galicia, e de forma xeral, á sociedade galega, á fin de que coñeza os temas e noticias de interese forestal que estanse a desenvolver no mundo e particularmente en Europa.

Boletín

A subscrición ao servizo de avisos é unha ferramenta para recibir de forma automática as novidades en materia de eventos, congresos, seminarios, actos e demais información de interese en materia de axenda forestal dentro do contexto internacional

Eventos forestais 2022

World Bioeconomy Forum 2022

Data de celebración: 07/09/2022 a 09/09/2022
Lugar de celebración: Ruka, Finlandia (híbrido)
Organiza: World Bioeconomy Forum
Descripción:

Nesta edición examinarase o papel da  bioeconomía en relación coa mitigación do cambio climático. A  bioeconomía e os  bioproductos actualmente son parte instrumental das políticas de mitigación do cambio climático. 

Máis información aquí.

WoodRise 2022 Conference on Contemporary Sustainable Construction

Data de celebración: 06/09/2022 a 09/09/2022
Lugar de celebración: Protoroz, Eslovenia
Organiza:
Descripción:

O WoodRise é o evento de referencia para construción de madeira en altura. O congreso reflexa o Pacto Verde e a Nova Bauhaus Europea. Amosará as mellores prácticas no mundo en canto á enxeñería e arquitectura en madeira co obxectivo de promover a transformación sostible do sector da construción. No 2022 o congreso centrarase na renovación, rehabilitación e restauración de edificios existentes co uso das tecnoloxías da madeira.

Máis información: https://woodrise2022.eu/

Forest Europe High-Level Talks on Sustainable Forest Management: Unlocking forest biodiversity’s potential

Data de celebración: 30/08/2022
Lugar de celebración: online
Organiza: Forest Europe
Descripción:

O evento busca discutir en que medida a Xestión Forestal Sostible (XFS) pode manter e eventualmente mellorar a diversidade biolóxica forestal e asegurar o equilibrio con outros servizos ecosistémicos forestais.

Máis información aquí.

Novel forest tree breeding for tolerance to abiotic and biotic stress

Data de celebración: 24/08/2022 a 26/08/2022
Lugar de celebración: Nødebo, Dinamarca
Organiza: TolerantTree, EVOLTREE
Descripción:

O obxectivo da formación é presentar e debater as experiencias e cuestións relacionadas coa mellora xenética de árbores novas, a mellora xenética de especies arbóreas menores e a determinación de novos fenotipos.

Máis información aquí.

Nature-Based Solutions Conference

Data de celebración: 05/07/2022 a 07/07/2022
Lugar de celebración: Oxford, Reino Unido (híbrido)
Organiza: Nature-Based Solutions Initiative
Descripción:

Discutirase o valor de traballar coa natureza para abordar os desafíos sociais para garantir que apoien sociedades humanas e ecosistemas prósperos. Consideraranse a multiplicidade de partes interesadas que están involucradas e/ou afectadas por solucións baseadas na natureza, incluídos os seus diversos valores, intereses e dereitos, e o obxectivo é establecer un entendemento compartido entre múltiples sectores sobre o que constitúe unha solución baseada na natureza lexítima e a mellor maneira de superar as barreiras para a súa implementación. 

Máis información aquí.

Páxinas

Eventos forestais 2021

Nordregio Forum 2021 (session 2): How to lead to a green transition

Data de celebración: 24/11/2021
Organiza:
Descripción:

O foro centrarase no desenvolvemento rexional verde e xusto. Os países nórdicos son considerados líderes globais na busca da neutralidade carbónica. O foro analizará o impacto que se observa a nivel local e rexional, e como poden liderar o renacemento do rural e unha transición verde e xusta.

Máis información aquí.

How the heck did I end up here?

Data de celebración: 24/11/2021
Lugar de celebración: en liña
Organiza: FOREST EUROPE
Descripción:

FOREST EUROPE emitirá unha nova serie de webinarios ‘Dende as raíces até a copa’ que versarán sobre temas chave a nivel pan-europeo. Este primeiro webinario terá lugar no marco da Semana Forestal Europea e explorará como afrontar retos e aproveitar novas oportunidades baseadas en historias exitosas de traballos verdes no sector forestal.

Máis información aquí.

EIP AGRI seminar Turning forest innovation into practice

Data de celebración: 24/11/2021 a 25/11/2021
Organiza:
Descripción:

O seminario centrarase principalmente nos aspectos sociais que xogan un papel na innovación forestal e como a innovación ten lugar. A finalidade principal do acontecemento é apoiar o fortalecemento do 'Sistema de Innovación e Coñecemento Forestal’ ('Forest Knowledge and Innovation Systems') a través to intercambio de coñecemento, contribuír á cooperación, educación, e asesoramento para apoiar a xestión forestal sostible, e desbloquear o potencial socio-económico e ambientar dos bosques para as zonas rurais en Europa. Os temas principais serán: (i) Adaptación e mitigación do cambio climático, (ii) bioeconomía circular, (iii) monitoraxe da xestión forestal, e (iv) biodiversidade, servizos ecosistémicos e multifuncionalidade incluíndo sistemas agroforestais.

Máis información aquí.

Non-wood forest products for people, nature and the green economy. Recommendations for policy priorities in Europe

Data de celebración: 23/11/2021
Lugar de celebración: en liña
Organiza: FAO e EFI
Descripción:

Neste evento lanzarase o Libro Blanco baseado nas leccións aprendidas no contexto mediterráneo. Falarase das contribucións dos produtos forestais non madeireiros ao desenvolvo socio-económico en Europa como apoio á transición a unha economía verde, cales son as accións chave para fomentar a contribución ao Pacto Verde, e que poden facer FAO e outras organizacións internacionais para promover o consumo e produción sustentable destes produtos.

Máis información aquí.

Aerial inspection and remote sensing services for forest management

Data de celebración: 22/11/2021
Lugar de celebración: en liña
Organiza: Rede Bioregions
Descripción:

O evento pon en contacto aos innovadores con socios potenciais e usuarios finais para acelerar a innovación e crear novos participados. Enmárcase dentro dunha serie de talleres que serven de inspiración e exploración de novas solucións cara a unha bioeconomía circular forestal sostible na rexión.

Máis información aquí.

Páxinas

Áreas temáticas relacionadas