Eventos forestais

Información xeral

Neste apartado atopará información sobre eventos, congresos, seminarios, actos e demais información de interese en materia de axenda forestal dentro do contexto internacional. Quérese ofrecer un servizo ás asociacións e entidades que compoñen o sector forestal de Galicia, e de forma xeral, á sociedade galega, á fin de que coñeza os temas e noticias de interese forestal que estanse a desenvolver no mundo e particularmente en Europa.

Boletín

A subscrición ao servizo de avisos é unha ferramenta para recibir de forma automática as novidades en materia de eventos, congresos, seminarios, actos e demais información de interese en materia de axenda forestal dentro do contexto internacional

Eventos forestais 2022

From policies to management in Finnish forestry: Can we meet all needs?

Data de celebración: 21/06/2022
Lugar de celebración: online
Organiza: University of Jyväskylä, Finnish Environment Institute
Descripción:

Webinario que ten como obxectivo mellorar o coñecemento sobre como fortalecer a  multifuncionalidade forestal na xestión e formulación de políticas.

Máis información aquí.

Congreso Internacional de la extensión rural europea. El camino de la transferencia del conocimiento e innovación a través de la extensión hacia el desarrollo rural sostenible

Data de celebración: 21/06/2022 a 25/06/2022
Lugar de celebración: Lugo
Organiza: IALB, EUFRAS, SEASN
Descripción:

O sector da extensión rural ha de saber como apoiar, promover, mediar e asesorar ás partes interesadas, e da súa eficacia dependerá o logro dos obxectivos das políticas europeas, como a seguridade alimentaria, a protección do medio ambiente, a mitigación do cambio climático e o benestar e a protección dos animais.

Máis información aquí.

Forestry Speed Dating: Key challenges and innovation opportunities for wood construction

Data de celebración: 17/06/2022
Lugar de celebración: online
Organiza: EFI Bioregions
Descripción:

EFI Bioregions comeza unha nova serie de eventos virtuais. Esta segunda serie contará con solucións de base biolóxica para a construción sostible. Neste evento de introdución á serie haberá tres presentacións relacionadas cos desafíos crave e as oportunidades de innovación para a construción con madeira.

Máis información aquí.

Rural Pact Conference

Data de celebración: 15/06/2022 a 16/06/2022
Lugar de celebración: Bruselas, Bélxica (híbrido para sesións plenarias)
Organiza: DG AGRI & DG REGIO
Descripción:

A conferencia do Pacto Rural reunirá a políticos rexionais, nacionais e da UE xunto con autoridades locais, actores sociais e económicos nun evento participativo que reflicte a ambición e o carácter ascendente da visión rural.

Involucrará aos participantes no deseño da gobernanza do Pacto Rural e recompilará compromisos para o logro da visión a longo prazo para as zonas rurais da UE.
 
Máis información aquí.

ROSEWOOD4.0 Final Event – Fostering Innovation Towards a More Sustainable Forest Sector in Europe

Data de celebración: 14/06/2022 a 15/06/2022
Lugar de celebración: Barcelona, España (híbrido)
Organiza: ROSEWOOD 4.0 project
Descripción:

Os días 14 e 15 de xuño, o proxecto  H2020  ROSEWOOD4.0 celebrará o seu evento final en Barcelona, España. O evento está coorganizado polo Instituto Forestal Europeo ( EFI) e  Steinbeis  Europe  Zentrum ( SEZ) e constará de 3 sesións coa innovación cara a un sector forestal máis sostible en Europa como pedra angular. Os asistentes poderán decidir se participar en todo o evento ou simplemente rexistrarse en calquera dos módulos organizados.

Máis información aquí.

Páxinas

Eventos forestais 2021

Monitoring and sustainable financing for forest and landscape restoration

Data de celebración: 10/11/2021
Organiza:
Descripción:

Os obxectivos do webinario son:

  • Identificar ferramentas e procesos para planificación, implementación e monitoraxe de intervencións de restauración de bosques e da paisaxe (Forest and Landscape Restoration FLR)
  • Explicar por que a monitoraxe da FLR é importante e os indicadores adecuados para acadar os obxectivos de restauración
  • Describir beneficios e custes da financiación da FLR, así como diferentes zonas prioritarias, tipos de investimentos e fontes de financiación.

Organizado por FAO elearning Academy, Agreenium (l’alliance de la formation et la recherche pour l'agriculture, l'alimentation, l'environnement et la santé globale), UN-ESCAP (United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific) and Future Food Institute.

As sesións estarán dispoñibles no portal da FAO elearning Academy: https://elearning.fao.org/

Máis información aquí.

UN Climate Change Conference of the Parties (COP26)

Data de celebración: 31/10/2021 a 12/11/2021
Lugar de celebración: Glasgow, Reino Unido
Organiza:
Descripción:

O cumio COP26 xuntará diferentes partes interesadas para acelerar a acción cara aos obxectivos do Acordo de París e a Convención do Cambio Climático das Nacións Unidas.

Máis información https://ukcop26.org/

Emisións diarias da COP26 en Glasgow e desde os hubs en Estocolmo, Helsinki, Washington DC e Nairobi: https://www.wedonthavetime.org/event/cop26

The Nordic Co-operation at COP26 in Glasgow

Data de celebración: 31/10/2021 a 12/11/2021
Organiza:
Descripción:

Os países nórdicos teñen obxectivos climáticos ambizosos e apostan por actuar en conxunto. Desde 2015 uniron forzas nas negociacións anuais e nas Conferencia das Partes (COP) para crear diálogo e compartindo coñecemento nos retos e solucións climáticas.

Durante a COP26 informarán das novidades a través dos delegados nórdicos. Consideran necesario reducir o número de viaxes e a pegada de carbono asociada, por tanto organizan un evento local para participar nas discusións contando coas avanzadas tecnoloxías de comunicación.

Máis información sobre o Nordic Hub: https://www.norden.org/en/information/nordic-co-operation-cop26-glasgow

Built By Nature Launch

Data de celebración: 27/10/2021
Organiza:
Descripción:

A Fundación Laudes lanza ‘Built by Nature’, unha nova rede e fondo acelerador da transformación da industria. A visión de ‘Built by Nature’ é que as zonas construídas (built environment) estean en unísono coa natureza. A súa misión é acelerar a transformación da construción en madeira, reducindo radicalmente o carbono incluído na construción, almacenando carbono con seguridade nos nosos edificios durante xeracións, e fixando carbono coa rexeneración e xestión dos bosques.

Relatores:

Donald Brenninkmeijer, Chair, Built by Nature.
Leslie Johnston, CEO of Laudes Foundation.
James Drinkwater, Head of Built Environment at Laudes Foundation.
Annica Bresky, President and CEO of Stora Enso.
Kirsten Dunlop, CEO of Climate-KIC. EIT Climate-KIC é unha comunidade innovadora para acelerar a transición a unha economía de carbono-cero a través de innovación de sistemas.
Neil Martin, CEO Europe, Lendlease Mission Zero.
Marc Palahi, Director at European Forest Institute. (Post Rethinking our cities).
Hubert Rhomberg, CEO of Rhomberg Group and Founder, CREE Buildings.
Professor John Schellnhuber, Co-Founder, Bauhaus der Erde.

Gravación do evento: https://www.youtube.com/watch?v=Swdvxgwo5Mk

Máis información: https://www.builtbn.org/

Laudes Foundation (establecida no 2020): https://www.laudesfoundation.org/

Seminario sobre Dilixencia Debida en España: cumprimento das obrigas do EUTR para axentes 1 e 2 (propietarios e rematantes) e axentes 3 e 4 (importadores)

Data de celebración: 21/10/2021
Organiza:
Descripción:

Este webinar estivo organizado por Baskegur, Cesefor, Foresna, a Autoridade Española Competente e Preferred by Nature.

Máis información aquí.

Páxinas

Áreas temáticas relacionadas