Área temática: agricultura

Venda directa

O día 20 de outubro de 2014 entrou en vigor o decreto polo que se regulan en Galicia as condicións de venda directa dos produtos primarios desde as explotacións ao consumidor final.

Axudas da política agrícola comunitaria (PAC)

Entre os obxectivos da actual política agrícola comunitaria (PAC) atópanse os seguintes:

Garantir o abastecemento de alimentos á poboación europea, a prezos axeitados Garantir uns ingresos xustos aos agricultores e o benestar na sociedade rural Aumentar a competitividade dos produtos agrícolas comunitarios no mercado interior e mundial Mellorar a seguridade alimentaria coa mellora das condiciones sanitarias dos animais e do seu benestar Asegurar a protección do medio ambiente

 

Oficina Virtual de Sanidade Vexetal

A Oficina Virtual de Sanidade Vexetal é unha ventanilla de atención ao público en Internet. Ofrece servizos orientados aos cidadáns tanto para consultar datos como para realizar trámites administrativos.

Para acceder a algúns servizos é preciso dispor dun certificado dixital ou ben dun contrasinal Chave365.

Máis información sobre Chave365.

Carnés fitosanitarios

O Real decreto 1311/2012, do 14 de setembro, establece o marco de actuación para acadar un uso sostible dos produtos fitosanitarios (BOE Núm. 223, do 18.09.2012). Este decreto  modifica a normativa anterior no tocante á obtención do carné de usuario de produtos fitosanitarios nos seus niveis de capacitación básico e cualificado.

Tratamentos aéreos de produtos fitosanitarios

Os tratamentos aéreos de produtos fitosanitarios regulase a través do Real Decreto 1311/2012, do 14 de setembro, polo que se establece o marco de actuación para acadar un uso sustentable dos produtos fitosanitarios (BOE 223 do 15 de setembro), considerandos como tratamentos aéreos.

Dentro desta normativa,  as condicións que especificamente abordan este tipo de tratamentos son:

Feiras agroalimentarias

*/ Calendario de feiras agroalimentarias para o primeiro semestre do 2024

A Axencia Galega da Calidade Alimentaria ofrece ás empresas galegas do sector agroalimentario a posibilidade de participar en distintas feiras agrarias e alimentarias como empresa coexpositora nos postos institucionais da Consellería do Medio Rural, cun espazo expositivo individual.

Sistema de Información Xeográfica de Parcelas Agrícolas (SIXPAC)

O Sistema de Información Xeográfica de Parcelas Agrícolas (SIXPAC) é unha base de datos oficial de referencia para a identificación de parcelas agrícolas, de utilización obrigatoria en España para realizar as solicitudes de axudas directas da PAC que requiran declarar superficies.

Sinistros agrícolas

No caso de sinistro nunha parcela agrícola existen dos formas de tramitación:

1. Tramitación xeral de avisos de sinistros.

Débese presentar por escrito -unha única vez e indicando só as parcelas afectadas-, na oficina de peritación da delegación Noroeste, empregando o correo ou ben en man, limitando na medida do posible o uso do fax.

2. Tramitación por transmisión telefónica de avisos de sinistros (recomendada).

Venda directa

O día 20 de outubro de 2014 entrou en vigor o decreto polo que se regulan en Galicia as condicións de venda directa dos produtos primarios desde as explotacións ao consumidor final.

Rexistro Oficial de Maquinaria Agrícola (ROMA)

O obxecto do Rexistro Oficial de Maquinaria Agrícola (ROMA) é elaborar unha base de datos actualizada do parque de maquinaria agrícola, recoller as características das máquinas que se utilizan na actividade agraria, en especial a súa potencia acreditada e equipamento de dispositivos de seguridade. Deberase inscribir no ROMA todas as máquinas que se vaian utilizar na actividade agraria (agrícola, gandeira e forestal).

Páxinas

Subscribirse a RSS - agricultura