Inicio

O Medio Rural

A Oficina Virtual do Medio Rural créase co obxectivo de simplificar a relación da cidadanía e as empresas coa Administración no ámbito do Medio Rural, mediante a prestación de servizos online de acceso único.

Así mesmo, establécese como prioritario impulsar a participación da sociedade para contribuír ao incremento da calidade e efectividade na toma de decisións.

A Oficina Virtual do Medio Rural créase co obxectivo de simplificar a relación da cidadanía e as empresas coa Administración no ámbito do Medio Rural, mediante a prestación de servizos online de acceso único.

Así mesmo, establécese como prioritario impulsar a participación da sociedade para contribuír ao incremento da calidade e efectividade na toma de decisións.

Icono interese
De interese
Sede electrónica
Servizos electrónicos e información, en condicións seguras, do goberno galego
Oficina Virtual de Gandaría
Servizos que permiten a realización de trámites administrativos no ámbito gandeiro
Oficina Virtual de Sanidade Vexetal
Servizos que permiten a realización de trámites administrativos no ámbito agrícola
Oficina Virtual do Rexistro Vitícola
Rexistro informático único no cal se recollen as informacións obrigatorias do sector vitivinícola de Galicia
Dúbidas
Tes dúbidas?
Agradecemos a súa participación e colaboración. Atenderemos a súa demanda e procuraremos que redunde na mellora da calidade dos servizos que presta a nosa Administración.
 
Icono emailEnviar un correo electrónico ao enderezo
012@xunta.gal
Icono teléfonoChamar ao teléfono 012