Inicio

A Oficina Virtual do Medio Rural créase co obxectivo de simplificar a relación da cidadanía e as empresas coa Administración no ámbito do Medio Rural, mediante a prestación de servizos online de acceso único.

Así mesmo, establécese como prioritario impulsar a participación da sociedade para contribuír ao incremento da calidade e efectividade na toma de decisións.

A Oficina Virtual do Medio Rural créase co obxectivo de simplificar a relación da cidadanía e as empresas coa Administración no ámbito do Medio Rural, mediante a prestación de servizos online de acceso único.

Así mesmo, establécese como prioritario impulsar a participación da sociedade para contribuír ao incremento da calidade e efectividade na toma de decisións.

De interese
Sede electrónica
Servizos electrónicos e información, en condicións seguras, do goberno galego
Formación continua
Actividades de Formación profesional e adquisición de competencias
Transferencia tecnolóxica
Actividades de demostracion e información
Feiras agroalimentarias
Participación en feiras nacionais e internacionais
Tes dúbidas?
Agradecemos a súa participación e colaboración. Atenderemos a súa demanda e procuraremos que redunde na mellora da calidade dos servizos que presta a nosa Administración.
 
Enviar un correo electrónico ao enderezo
012@xunta.gal
Chamar ao teléfono 012