Área temática: maquinaria

Rexistro Oficial de Maquinaria Agrícola (ROMA)

O obxecto do Rexistro Oficial de Maquinaria Agrícola (ROMA) é elaborar unha base de datos actualizada do parque de maquinaria agrícola, recoller as características das máquinas que se utilizan na actividade agraria, en especial a súa potencia acreditada e equipamento de dispositivos de seguridade. Deberase inscribir no ROMA todas as máquinas que se vaian utilizar na actividade agraria (agrícola, gandeira e forestal).

Subscribirse a RSS - maquinaria