Área temática: sanidade vexetal

Oficina Virtual de Sanidade Vexetal

A Oficina Virtual de Sanidade Vexetal é unha ventanilla de atención ao público en Internet. Ofrece servizos orientados aos cidadáns tanto para consultar datos como para realizar trámites administrativos.

Para acceder a algúns servizos é preciso dispor dun certificado dixital ou ben dun contrasinal Chave365.

Máis información sobre Chave365.

Carnés fitosanitarios

O Real decreto 1311/2012, do 14 de setembro, establece o marco de actuación para acadar un uso sostible dos produtos fitosanitarios (BOE Núm. 223, do 18.09.2012). Este decreto  modifica a normativa anterior no tocante á obtención do carné de usuario de produtos fitosanitarios nos seus niveis de capacitación básico e cualificado.

Tratamentos aéreos de produtos fitosanitarios

Os tratamentos aéreos de produtos fitosanitarios regulase a través do Real Decreto 1311/2012, do 14 de setembro, polo que se establece o marco de actuación para acadar un uso sustentable dos produtos fitosanitarios (BOE 223 do 15 de setembro), considerandos como tratamentos aéreos.

Dentro desta normativa,  as condicións que especificamente abordan este tipo de tratamentos son:

Rexistro Oficial de Produtos Fitosanitarios

Segundo o artigo 2 da Lei 43/2002, do 20 de novembro, de Sanidade Vexetal, defínense Produtos Fitosanitarios como as sustancias activas e os preparados que conteñan unha ou máis sustancias activas presentados na forma en que se ofrecen para a súa distribución aos usuarios, destinados a:

Subscribirse a RSS - sanidade vexetal