Área temática: prevención incendios

Probas físicas e de agudeza visual

Resultados das probas físicas e de agudeza visual do persoal admitido nas listas de contratación temporal adicado ás tarefas de prevención e extinción de incendios forestais.

Data: 18/06/2021

 

jQuery(document).ready(function (){ jQuery('#lexislacion').addClass('activa'); jQuery('#wrap-lexislacion').addClass('activa'); });

Comunicacións de queimas

De acordo co sinalado nos artigos 34 e 35 da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia, modificada pola Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia, para realizar traballos en terreos agrícolas, terreos  forestais e zonas de influencia forestal nos que sexa imprescin

Subscribirse a RSS - prevención incendios