Área temática: prevención incendios

Probas físicas e de agudeza visual

Convocatoria de probas físicas e de agudeza visual para os integrantes das listas reguladas polo Decreto 37/2006, do 2 de marzo, correspondentes a determinadas categorías/escalas do servizo de prevención de incendios forestais.

Comunicacións de queimas

De acordo co sinalado nos artigos 34 e 35 da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia, modificada pola Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia, para realizar traballos en terreos agrícolas, terreos  forestais e zonas de influencia forestal nos que sexa imprescin

Subscribirse a RSS - prevención incendios