Eventos forestais

Información xeral

Neste apartado atopará información sobre eventos, congresos, seminarios, actos e demais información de interese en materia de axenda forestal dentro do contexto internacional. Quérese ofrecer un servizo ás asociacións e entidades que compoñen o sector forestal de Galicia, e de forma xeral, á sociedade galega, á fin de que coñeza os temas e noticias de interese forestal que estanse a desenvolver no mundo e particularmente en Europa.

Boletín

A subscrición ao servizo de avisos é unha ferramenta para recibir de forma automática as novidades en materia de eventos, congresos, seminarios, actos e demais información de interese en materia de axenda forestal dentro do contexto internacional

Eventos forestais 2022

EUBCE European Biomass Conference & Exhibition

Data de celebración: 09/05/2022 a 12/05/2022
Lugar de celebración: online
Organiza: ETA Florence Renewable Energies
Descripción:

EUBCE é a conferencia e exhibición de biomasa máis grande do mundo. Cada ano, EUBCE trata os últimos avances en biomasa, co obxectivo de acelerar a investigación e a aceptación do mercado en todo o mundo. Durante a conferencia, máis de 2000 expertos da ciencia e a industria comparten e discuten ideas, tecnoloxías, aplicacións e solucións innovadoras para o abastecemento, a produción e a utilidade da biomasa.
O programa científico está coordinado polo Centro Común de Investigación da Comisión Europea ( JRC).
Este ano, o evento complementarase coa eficacia do Circular Bio- based  Europe  Joint  Undertaking ( CBE  JU) para identificar a innovación, estimular o investimento e mobilizar o sector da industria de base biolóxica.

Máis información aquí.

Challenges and Opportunities of the new LULUCF-Regulation

Data de celebración: 05/05/2022
Lugar de celebración: online
Organiza: Ministerio de Alimentación, Desenvolvemento Rural e Protección ao Consumidor de Baden -Württemberg (Alemaña)
Descripción:

O evento busca discutir asuntos como poden ser: Como se desenvolverá o sector LULUCF como resultado dos novos desafíos? Que interaccións existen con outros sectores? Como cambiará o potencial dos bosques e os pasteiros baixo as consecuencias do cambio climático? Que oportunidades e riscos están asociados cun cambio no uso da madeira como materia prima? Como se poden resolver os conflitos de intereses entre aforrar gases de efecto invernadoiro, seguridade alimentaria, eficiencia económica e benestar animal? 

Máis información aquí.

XV Congreso Forestal Mundial · Construír un futuro verde, saudable e resiliente cos bosques

Data de celebración: 02/05/2022 a 06/05/2022
Lugar de celebración: Coex, Seúl, República de Corea.
Organiza: Servicio Forestal de Corea, República de Corea, Organización das Nacións Unidas para a Alimentación e a Agricultura (FAO)
Descripción:

O CFM 2021 brindará unha oportunidade única para que a comunidade forestal global examine o estado e o futuro dos bosques do mundo, particularmente no contexto da recuperación da pandemia do COVID-19, mentres que, ao mesmo tempo, se esforza por acadar os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS). O Congreso centrarase en definir o papel dos bosques na axenda de desenvolvemento global (Axenda 2030) e outros acordos importantes (Obxectivos Forestais Globais, Acordo de París, marco global de biodiversidade posterior ao 2020) e identificar medidas clave que deben implementarse mentres o sector forestal se adapta á nova realidade co obxectivo de axudar a “reconstruír mellor”. Os bosques deben formar unha parte integral das discusións e decisións que se tomarán sobre o desenvolvemento sostible, xa que isto determinará a saúde, o benestar e a estabilidade do planeta e os seus habitantes.

Máis información aquí.

Connecting Nature Impact Summit

Data de celebración: 28/04/2022 a 30/04/2022
Lugar de celebración: Genk, Bélgica
Organiza: Connecting Nature
Descripción:

Connecting  Nature  Impact  Summit centrarase no impacto que as solucións baseadas na natureza tiveron nas cidades e as persoas que viven nelas.

Máis información aquí.

International Forest Policy Meeting

Data de celebración: 27/04/2022 a 29/04/2022
Lugar de celebración: Bonn, Alemaña
Organiza:
Descripción:

Evento híbrido

A xuntanza internacional de política forestal (IFPM) é un evento bianual que reúne estudantes e doutorandos que traballan en asuntos relacionados coa política forestal. Está organizado pola Unidade de Gobernanza do EFI xunto coa Rede de Investigación de Política Forestal coordinada pola Universidade de Ciencias da Vida de Viena (BoKu). Esta edición céntrase nas interfaces política-ciencia e ciencia-comunicación.

Máis información aquí.

Páxinas

Eventos forestais 2021

Áreas temáticas relacionadas